Mangler du en overordnet plan for din have?

Anlægsgartner Jens Buhl, AB Kirketoft, har mangeårig erfaring inden for anlægsgartneri.

Som din anlægsgartner og havekonsulent sikrer vi, at såvel små opgaver og vedligeholdelse i private haver som de helt store projekter og haveanlæg lykkes.

Anlæg og vedligehold er ikke blot at anlægge en plæne, lidt belægning og at sætte et par buske hist og pist.
Målestoksforhold, proportioner, farver og tilpasning til eksisterende forhold spiller ind. Haven skal fungere som et behageligt uderum, hvor man kan føle sig godt tilpas og nyde de smukke omgivelser.

Kontakt os for et uforpligtende besøg af en anlægsgartner. Vi hjælper gerne med at få tanker og skitser på plads sammen med plantelister og planer for den løbende vedligeholdelse.